Zwambestrijden.nl Gratis advies en oplossingen om zwammen te bestrijden

Bel ons direct

085 - 029 8503

Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte
zwambestrijding

Soorten Zwammen; Welke zwamsoorten zijn schadelijk?

Zwammen, ook wel gekend onder de naam ‘schimmels’, vindt men terug in vele vormen en types.

Er bestaan zowel eencellige als meercellige organismen die tot de grote groep der zwammen behoren. Men kan stellen dat elke zwam een (micro-) organisme is gevormd door cellen met een celwand, celkern, mitochondriën en een cytoskelet.

De meeste soorten zwammen vindt men terug in de buitenwereld, vrij in de natuur. Daar leven ze vaak in symbiose met planten, wat uiteindelijk vaak leidt tot meer biodiversiteit.

Niet alle zwamsoorten beperken zich echter tot de vrije natuur: er zijn ook schimmels die men terugvindt binnen huiselijke sfeer. De huiszwam en de kelderzwam zijn de bekendste voorbeelden van de soorten zwammen in huis.

Soorten zwammen: De Huiszwam

De huiszwam is een opponent die men vooral niet mag onderschatten. Wanneer deze pest ongestoord zijn gang mag gaan, tast het gemakkelijk gebouwen en hele wijken aan met vaak hoge kosten of zelfs onbewoonbaarheid tot gevolg.

De huiszwam is dé zwam soort bij uitstek die men nooit kan terugvinden in de natuur of aan de buitenkant van het huis.

Deze schimmel groeit in precieze omstandigheden, namelijk bij een constante temperatuur en hoge relatieve luchtvochtigheid.

Wat betekent dit concreet?

Men kan spreken over temperaturen tussen de 5 en 45 graden Celcius en een luchtvochtigheid van 75% of meer. De echte huiszwam heeft ook altijd een stuk (naald)hout nodig om te kunnen beginnen groeien met minimum 30 tot 40% vochtgehalte. Ze groeien bijvoorbeeld onder de vloer.

De ideale groeiomstandigheden zijn dan als volgt:

  • Ruimten met slechte, weinig of geen verlichting
  • Constante temperatuur en hoge luchtvochtigheid
  • Weinig ventilatie
  • Aanwezigheid van hout

Wat maakt deze zwamsoort zo gevaarlijk?

De huiszwam veroorzaakt bruinrot, een gevaarlijke aantasting van het hout waarop de schimmel zich genesteld heeft. Door afbraak van de cellen van het hout, krijgt het een bruine verkleuring.

Het gevolg is dat de balk, het plafond, of waar de aantasting zich ook bevindt, zacht zal worden en zijn sterkte zal verliezen. Dit brengt uiteraard zware gevolgen met zich mee.

De huiszwam is echter niet de enige zwamsoort die bruinrot kan veroorzaken.

Andere soorten zwammen die dit kunnen zijn bijvoorbeeld de kelderzwam, hierover later op deze pagina meer.

Wat de huiszwam echter zo speciaal maakt is dat het makkelijk kan gedijen en zich snel en vlot kan verspreiden. Zo kan de huiszwam migreren door droog hout en zelfs steen en cement.

Daarbovenop heeft de schimmel vele sporen die men met het blote oog niet makkelijk kan detecteren en die zich kunnen nestelen op meubels en andere aanwezige spullen. Enkel het verwijderen van het vruchtlichaam is dus zeker nooit genoeg.

Vaak is een grondige sanering van het hele gebouw, uitgevoerd met een grondige vakkennis, het enige antwoord.

Tot slot is het ook belangrijk om stil te staan bij de mogelijke gezondheidsproblemen die de huiszwam met zich kan meebrengen. Inademing van door een schimmel aangetaste lucht, veroorzaakt irritatie van de luchtwegen en kan in sommige gevallen leiden tot ontsteking van de longblaasjes.

soorten zwammen

Foto: Sachverständigenbüro für Zimmerei und Holzbau

Soorten zwammen: De Kelderzwam

Net zoals de huiszwam is de kelderzwam een zwamsoort waaraan men een lastige klant heeft. De kelderzwam kan voor net zo veel verwoesting zorgen als de huiszwam en komt minstens even vaak voor.

De ideale temperatuur voor de ontwikkeling van de kelderzwam is 21 graden Celcius. Het vochtgehalte dat noodzakelijk is voor de groei van de kelderzwam ligt iets hoger dan dat van de huiszwam.

Een opmerkelijk kenmerk van de kelderzwam is dat het altijd de binnenkant van het hout aantast: vaak is het zo dat zelfs na jarenlange aantasting de buitenkant van het hout ongeschonden blijft. Het moge dus duidelijk zijn dat de kelderzwam niet altijd onmiddellijk te herkennen is.

Bestrijding van de kelderzwam is een moeilijke zaak, maar rechtlijniger dan bestrijding van de huiszwam. Men moet altijd beginnen met de oorzaak op te sporen; vaak is dit een of andere vorm van lekkage aan een waterleiding of vochtophoping door optrekkend vocht in doorslaande muren.

De ideale vormen van bestrijding zijn een behandeling met hete lucht of directe vergassing van het vruchtlichaam. Zulk een behandeling is niet zonder risico en kan dus best uitgevoerd worden door iemand met de nodige ervaring en vakkennis. Na behandeling is het belangrijk dat er optimaal geventileerd wordt in de behandelde ruimte, anders kan de kern van de zwam zich herstellen en opnieuw tot groei komen.

Meer Informatie over Zwammen

We hebben hier de meeste voorkomende (en meest bedreigende) soorten zwammen in huis opgesomd. Er zijn echter nog andere, minder vaak voorkomende soorten zwammen. Voor meer informatie over alle soorten zwammen, of bij concrete vragen over uw specifieke situatie en of dit een bedreiging vormt, gelieve direct contact met ons op te nemen.

Door met het nummer hieronder te bellen kunt u direct in contact komen met een professionele bestrijder die u van zwammen af kan helpen. Dit is geheel vrijblijvend en verplicht u dus tot niets.

Bel ons direct of vraag advies aan

085 - 029 8503, Lokaal tarief, 24/7 vrijblijvende offerte